Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Object in /home/charmingtravelchoices/cake/libs/object.php on line 63

Strict Standards: Non-static method Configure::getInstance() should not be called statically in /home/charmingtravelchoices/cake/bootstrap.php on line 48
Charming Travel Choices Legal

Algemene Voorwaarden Charming Travel Choices

Disclaimer
De website Charming Travel Choices bevat informatie over Europese steden die bezoekers van de website helpen bij het samenstellen van een stedentrip. Op de website wordt bij elk gedefinieerd ‘element’ van een stad een top 5 weergegeven, welke is samengesteld door de eigenaar van Charming Travel Choices. De keuze voor een top 5 is de persoonlijke keuze van de eigenaar van deze website. Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen, accommodaties en bezienswaardigheden op deze website zijn bestemd om je een goed beeld te geven van een specifieke locatie, accommodatie of bezienswaardigheid.

Actualiteit van gegevens
Charming Travel Choices besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van haar website. Te allen tijde wordt ernaar gestreefd de verstrekte informatie op de website zo actueel mogelijk weer te geven. Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de weergegeven informatie op de website verouderd is of onjuistheden bevat.

Hyperlinks
De website van Charming Travel Choices bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door Charming Travel Choices, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar wordt verwezen en/of waar je op kan doorlinken zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Charming Travel Choices geen controle heeft. Charming Travel Choices is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze hyperlinks en betreffende websites. Noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar je kan doorlinken maakt geen deel uit van de door Charming Travel Choices ter beschikking gestelde informatie.

Aansprakelijkheid website
Charming Travel Choices is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Dit geldt tevens voor de situatie waarin het even niet mogelijk blijkt de website te raadplegen, bijvoorbeeld in verband met een technische storing. Daarnaast kan Charming Travel Choices evenals de eigenaar van deze website nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de samenstelling van een top 5.

Booking.com
Charming Travel Choices is een ‘Affiliate’ van Booking.com. Dit betekent dat de ‘Service’ van Booking.com beschikbaar is gemaakt aan Charming Travel Choices, die deze op haar beurt heeft geïntegreerd in haar website. Dit stelt bezoekers van de website in de gelegenheid om hotels die aangesloten zijn bij Booking.com via de website van Charming Travel Choices te boeken. Charming Travel Choices is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor hotelboekingen gedaan via haar website bij Booking.com.

Reis op maat
Charming Travel Choices biedt, indien gewenst, een reisvoorstel op maat. Dit voorstel bestaat uit een gedetailleerd programma per dag waar de ‘elementen’ van Charming Travel Choices in zijn verwerkt. Indien gewenst kan Charming Travel Choices, naast het opstellen van een dagprogramma, ook restaurants, theatervoorstellingen, toegang tot musea en andere extra’s reserveren en/of boeken voor haar klant, voorafgaand aan een reis. Charming Travel Choices al echter nooit en te nimmer voor haar klant een vlucht of hotel boeken. Na acceptatie door de klant van het reisvoorstel van Charming Travel Choices, komt tussen beide partijen een reisovereenkomst tot stand. Na totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de klant van Charming Travel Choices een opdrachtbevestiging in de vorm van een factuur. Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen twee weken vanaf de verzenddatum van de factuur door de klant te worden voldaan. Indien na twee weken het factuurbedrag niet op de rekening van Charming Travel Choices is bijgeschreven, kan Charming Travel Choices haar klant in verzuim stellen en over het uitstaande bedrag de wettelijke rente in rekening brengen. Betaling met een creditcard is niet mogelijk. Charming Travel Choices is niet aansprakelijk voor tegenvallende verwachtingen van de klant ten aanzien van de inhoud van het reisprogramma gedurende de stedentrip.

Uw privacy
Charming Travel Choices stelt zeer hoge eisen aan de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers op www.charmingtravelchoices.com. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Charming Travel Choices houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website, alsmede de inhoud van deze website, is het intellectuele eigendom van Charming Travel Choices. Het is de bezoekers van deze website niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) zonder voorafgaande toestemming van Charming Travel Choices op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken. Uitzondering hierop vormt de inhoudelijke tekstuele informatie over de steden en elementen van de steden als weergegeven op de website van Charming Travel Choices. Deze mogen worden geprint in hard copy voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op de kopie(en) worden weergegeven. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden, is de schriftelijke toestemming van Charming Travel Choices vereist.

Verandering van de website en/of het aanbod
Charming Travel Choices behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op haar website. Charming Travel Choices kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze website verstrekte informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Verandering van de Algemene Voorwaarden
Charming Travel Choices behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, aan te passen of te wijzigen. De nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden is van kracht zodra deze online is geplaatst op de website. Door het gebruik van de website accepteert de gebruiker de laatst geplaatste Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht en Jurisdictie
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. 

© Copyright Charming Travel Choices ‘s-Gravenhage, Augustus 2010